Livmoren (på latin ”uterus”) er et hult organ, som for det meste består av glatt muskelvev. Dette er fordi den skal kunne utvide seg og gi rom for et voksende foster, og skape rieaktivitet under fødselen. Etter en fødsel er det muskelvevet som får livmoren til å trekke seg sammen igjen.

Bli med på innsiden av livmoren

På innsiden er livmoren kledd med en slimhinne, som på fagspråket kalles endometrium.  I løpet av en menstruasjonssyklus  bygges endometriet opp og blir tykkere for å kunne ta i mot et eventuelt befruktet egg.  Det befruktede egget vil da kunne feste seg i den tykke slimhinnen, og dette er begynnelsen på et svangerskap. Dersom det ikke skjer noen befruktning av egget den syklusen, avstøtes det oppbygde endometriet som en menstruasjonsblødning.

MYOMER

Hva er myomer?

Myomer kalles også fibroider, eller muskelknuter. Dette er helt godartede svulster som utgår fra muskelvevet i livmoren. Man regner med at dette finnes hos mellom 12 og 25 % av kvinner i fertil alder av europeisk avstamning, men hyppigere blant kvinner av afrikansk opprinnelse.  Helt eksakte tall finnes ikke, da de fleste studiene er gjort blant kvinner som har symptomer fra myomene.

Hvilke symptomer kan man få av myomer?

Myomer kan gi symptomer som kraftige menstruasjonsblødninger og økte menstruasjonssmerter, eller økt bukomfang og tyngdefornemmelse dersom livmoren blir svært stor. Mange kvinner har myomer som ikke gir symptomer, men som oppdages tilfeldig ved ultralydundersøkelse for eksempel i forbindelse med utredning for infertilitet.

Hvilke typer myomer finnes det?

Ut i fra hvor myomene er lokalisert, deles de inn i 3 hovedgrupper:

  • Submukøse: ligger rett under slimhinnen, og buler inn i livmorhulen
  • Intramurale: ligger inni veggen. Avhengig av størrelse og beliggenhet, kan de av og til forstyrre den naturlige formen på livmorhulen
  • Subserøse: ligger på livmorens overflate.

En kvinne kan ha en eller flere av disse typene av myomer på samme tid. Svulstene kan bli mindre med tiden, men ofte vil de vokse så lenge kvinnen er i fertil alder.

Hvordan påvirkes fertiliteten av myomer?

Når det gjelder sammenhengen mellom myomer og infertilitet, regner man med at 1-2 % av infertilitetstilfeller skyldes myomer. Sammenhengen er likevel ikke absolutt, da mange kvinner blir gravide og har et ukomplisert svangerskap selv om de har myomer. Det er ikke størrelsen, men beliggenheten av myomene som har størst betydning.  Det er de myomene som ligger rett under endometriet, eller inni veggen på en slik måte at livmorhulens naturlige form endres, som kan tenkes å forstyrre eller hindre implantasjon av et befruktet egg. Man finner også en noe høyere forekomst av spontanaborter hos kvinner med denne type myomer. Myomer som ligger på livmorens overflate (subserøse), regnes ikke å ha noen innvirkning på fertiliteten.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått påvist myomer?

På et generelt grunnlag anbefaler man at kvinner som får påvist myomer, ikke utsetter å bli gravide til langt ut i 30-årene- dersom dette er mulig. Myomene vil ofte vokse så lenge kvinnen er i fertil alder. Siden fertiliteten naturlig reduseres med alderen og særlig etter 35 års alder, vil disse to faktorene til sammen virke ugunstig for sjansen til å bli gravid.

Det er ikke grunnlag for å anbefale å fjerne asymptomatiske myomer hos kvinner som planlegger å bli gravid, men som foreløpig ikke har et infertilitetsproblem. Operasjonen i seg selv kan skade livmorveggen, og gi økt risiko for svangerskapskomplikasjoner.

For kvinner som har fått påvist myomer og har problemer med å bli gravide, eller som har hatt 3 eller flere spontanaborter, bør man vurdere behandling før oppstart av assistert befruktning. Forskning viser at det sannsynligvis gir gunstig effekt  å fjerne myomer som ligger rett under endometriet, altså submukøse myomer.  Operasjonen foregår da via hysteroskopi. Dette er et tynt instrument som føres inn i livmorhulen via skjeden.  Når det gjelder de intramurale myomene, er det mer usikker effekt av å operere bort myomet. Dersom myomet forstyrrer livmorhulens fasong, kan det være aktuelt at myomet fjernes. Operasjonen foregår da enten via laparoskopi (kikkhullsoperasjon) eller åpen operasjon. Det vil alltid være en individuell vurdering av hvorvidt operasjon kan anbefales.

POLYPPER

Hva er polypper?

Polypper i livmoren er små, myke utvekster fra slimhinnen i livmoren. Slike endometriepolypper kan være stilket eller ha en bred base, og størrelsen kan variere fra få millimeter til flere centimeter. Dette er en vanlig gynekologisk tilstand, og nøyaktig forekomst er ukjent siden mange kvinner har slike polypper uten å ha symptomer fra dem. I skandinaviske studier har man funnet at endometriepolypper finnes hos 8-12 % av kvinner i alderen  20-74 år, men at det er vanligere jo eldre kvinnen er.

Hva er symptomene på polypper?

Polypper kan gi symptomer i form av blødningsforstyrrelser, da ofte blødning mellom menstruasjoner. De aller fleste kvinner med polypper har likevel ingen symptomer. Slike polypper er i de aller fleste tilfeller helt godartede. Det finnes likevel en viss risiko for at de kan representere kreft i livmoren, men denne risikoen er størst hos kvinner etter overgangsalderen, og som har symptomer i form av blødning.

Hvordan påvirkes fertiliteten av polypper?

Kvinner med infertilitet har noe hyppigere forekomst av endometriepolypper sammenlignet med befolkningen ellers.

Resultatet av en stor studie viser også at fjerning av polypper kan bedre fertiliteten hos infertile. I forbindelse med utredning av infertilitet, vil vaginal ultralydundersøkelse av og til gi mistanke om at det finnes en polypp. Man kan da undersøke dette nærmere enten ved å sette inn en liten mengde væske i livmorhulen med samtidig ultralydundersøkelse, eller ved å gjøre en hysteroskopi. Ved hysteroskopi føres en tynt kamera inn i livmorhulen via skjeden slik at innsiden av livmorhulen kan ses direkte. Dersom man finner en polypp bør denne fjernes hos kvinner som har symptomer, og kvinner som har problemer med å bli gravid.

Skrevet av Kirsten Øvergaard Hope, Klinikk Hausken  

Klikk her for å komme til Klinikk Hausken

Kilder:

  1. Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Buttram VC. Fertil Steril. 1981
  2. Fibroids and infertility: an updated systematic review of the evidence. Pritts EA, Fertil Steril. 2009
  3. Prevalence of endometrial polyps and abnormal uterine bleeding in a Danish population aged 20-74 years. Dreisler E, Ultrasound Obstet Gynecol. 2009
  4. Prevalence, 1-year regression rate, and clinical significance of asymptomatic endometrial polyps: cross-sectional study. Lieng M, J Minim Invasive Gynecol. 2009
  5. Endometrial polyps and their implication in the pregnancy rates of patients undergoing intrauterine insemination: a prospective, randomized study.Perez-Medina T, Hum Reprod 2005
  6. Uptodate.com- Reproductive issues in women with uterine leiomyomas (fibroids)
  7. Legeforeningen.no Marit Lieng- Endometriepolypper

Artikler du kanskje liker

Slik forbedrer du sædkvaliteten

Etter begjær følger en svømmetur til besvær, eller?

Å være sædcelle er ikke lett, det er en kamp for tilværelsen. Eller faktisk tilblivelsen. For at de skal klare den tøffe svømmeturen frem til eggcellen er det viktig at sædcellene er i god form. Enkle grep i hverdagen kan legge til rette for en…

Sammen er de sterke

Sædcellen er menneskets aller minste celle

Hva er det med denne sædcellen? Den cellen som du ikke engang lager før du er rundt 12 år, og så PANG skal du produsere 1000 sædceller hver gang hjertet ditt slår -for resten av livet! Og så trenger ikke kroppen den selv en gang….

Når eggløsningstesten er positiv

Hvorfor sædvennlig glidemiddel gjør en forskjell

Når alt man ønsker seg er graviditet, vil man at det skal skje så fort som mulig. Man har bestemt seg, og for første gang føles en menstruasjonssyklus utroooolig lang. Du har teoretisk sett 12 muligheter i året til å bli gravid, så det er lurt…

Last inn flere saker